• Sposoby płatności

 1. Sprzedawca dla poszczególnych ofert umożliwia realizację płatności poprzez:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy,
  2. Płatność on-line;
  3. przy pomocy kart obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych (karty płatnicze), mogą to być:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. Mastercard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  4. Płatność przy odbiorze osobistym,
  5. Płatność za pobraniem;

Każdorazowo o dostępnej dla danego zamówienia aktualnie formie płatności Sprzedawca informuje na stronie Sklepu internetowego.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 2. Kupujący w wypadku sposobu płatności innego niż „gotówką za pobraniem” zobowiązany jest do zapłaty— w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku płatności za pobraniem — Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Brak zapłaty we wskazanym terminie uprawnia Sprzedawcę do anulowania zamówienia.
 4. Wpłata poprzez płatność przelewem powinna nastąpić na Numer rachunku bankowego Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 Regulaminu.
 5. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 6. Przedsiębiorca jako kupujący jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.